• Đèn T5 ODESSAY0

Đèn T5 ODESSAY

Liên hệ

90CM 700k
120cm 800k
150cm 900k

ĐÈN MÁNG T5  2 BÓNG
KT 60-80CM giá 600k
KT 90-100CM giá 700k
KT 120-140CM giá 800k
KT 150CM giá 900k

 

Sản phẩm liên quan